Dopravně psychologická vyšetření řidičů

Podle zákona č. 361/2000 Sb., ve znění zákona č. 48/2016 Sb. provádí na pracovišti schváleném Ministerstvem dopravy ČR akreditovaný dopravní psycholog PhDr. Michal Walter Adresa: BOZP Pardubice, s.r.o., Brozanská 503, 533 52 Staré Hradiště, okr. Pardubice (areál fa INTERMONT)Kontaktní osoba: Ing. Miroslava Kohoutová, mobil +420 728 273 571.


Zpravidla dopravně psycholog. vyšetření 1x měs. čtvrtek nebo pátek. Volejte si o termín 728 273 571

Momentálně nejsou vypsány žádné termíny školení.Pro konkrétní termíny volejte na telefonní číslo +420 777 652 092
K vyšetření vezměte s sebou
  • občanský či jiný osobní doklad s fotografií
  • řidičský průkaz (pokud vám nebyl odebrán)
  • výpis z Evidenční karty řidiče vydaný magistrátem nebo úřadem obce s rozšířenou působností
  • v případě žádosti o vrácení řidičského průkazu po zákazu řízení nebo vybodování (12 trestných bodů) je potřeba předložit také Posudek o zdravotní způsobilosti, který vydává praktický lékař na základě zdravotní prohlídky
  • nezbytné osobní pomůcky: brýle, naslouchadlo – pokud je používáte

Vlastní dopravně psychologické vyšetření trvá přibližně 3 hodiny, řidič by měl přijít vyspalý a v dobré kondici. Řidič nesmí být pod vlivem alkoholu či jiných látek ovlivňujících psychický stav


Kontaktní údaje
Kudy k nám