Registrace na školení: VCA Basic - Místo zkoušky Pardubice

Informace o školení

Termín školení:
22.06.2023
Začátek školení:
8.00 hod opakování BOZP a 14.30 hod test na pc (dostavte se 15 min předem)
Cena za 1os.:
8 500,-Kč vč. DPH
Místo školení:
BOZP Pardubice s.r.o., Brozanská 503, 533 52 Staré Hradiště (Pardubice)
Kontakt:
p. Kolmanová Petra, +420 777 652 092

V případě neúčasti nebo zrušení účasti 3 kalendářní dny před zahájením školení a uznávané zkoušky, hradí žadatel 50% storno poplatek.
Na základě vyplněné objednávky Vám bude vystavena faktura a daňový doklad

Informace o firmě / OSVČ

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*

Informace o osobách
požadované údaje je třeba vyplnit kompletně, neboť jsou podkladem pro vydání certifikátů na jméno pracovníka
jméno a příjmení vyplňte prosím bez diakritiky

# (d.m.RRRR)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Související pokyny objednatele pro zpracování osobních údajů:


Kategorie údajů poskytnutých zpracovateli:

Kontaktní a identifikační údaje účastníků školení.


Účel a rozsah zpracování:

Administrativní činnosti související s organizací školení, evidencí účastníků, vystavení certifikátů, archivace záznamů.


Doba zpracování:

Po dobu platnosti certifikátu či oprávnění (10 let). Po uplynutí doby zpracování budou veškeré záznamy obsahující osobní údaje účastníků zpracovatelem vymazány


Zapojení sub-zpracovatele:

Zpracovatel informoval objednatele, že na zpracování jím poskytnutých osobních údajů se budou na straně společnosti BOZP Pardubice, s.r.o., podílet z titulu správy IT, poskytování školících a certifikačních služeb a účetních a právních služeb, také třetí strany. S tímto jejich zapojením objednatel souhlasí.Kontaktní údaje
Kudy k nám do Starého Hradiště Mapa