Registrace na školení: VZV základní kuru na vysokozdvižný vozík

Informace o školení

Termín školení:
30.11.2023
Začátek školení:
7.00 hod
Cena za 1os.:
6 000,-Kč vč. DPH
Místo školení:
BOZP Pardubice s.r.o., Brozanská 503, 533 52 Staré Hradiště (Pardubice)
Kontakt:
p. Kolmanová Petra, +420 777 652 092

V případě neúčasti bude účtována částka dle VOP BOZP Pardubice.
Na základě vyplněné objednávky Vám bude vystavena faktura a daňový doklad

Informace o firmě / OSVČ

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*

Informace o osobách
požadované údaje je třeba vyplnit kompletně, neboť jsou podkladem pro vydání certifikátů na jméno pracovníka
jméno a příjmení vyplňte prosím s diakritikou

# (d.m.RRRR) E-mail Telefon
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Související pokyny objednatele pro zpracování osobních údajů:


Kategorie údajů poskytnutých zpracovateli:

Kontaktní a identifikační údaje účastníků školení.


Účel a rozsah zpracování:

Administrativní činnosti související s organizací školení, evidencí účastníků, vystavení certifikátů, archivace záznamů.


Doba zpracování:

Po dobu platnosti certifikátu či oprávnění (10 let). Po uplynutí doby zpracování budou veškeré záznamy obsahující osobní údaje účastníků zpracovatelem vymazány


Zapojení sub-zpracovatele:

Zpracovatel informoval objednatele, že na zpracování jím poskytnutých osobních údajů se budou na straně společnosti BOZP Pardubice, s.r.o., podílet z titulu správy IT, poskytování školících a certifikačních služeb a účetních a právních služeb, také třetí strany. S tímto jejich zapojením objednatel souhlasí.Kontaktní údaje
Kudy k nám do Starého Hradiště Mapa