školení obsluh pojízdné zdvihací pracovní plošiny pro ČR

Školení obsluh PZPP (pojízdných zdvihacích pracovních plošin)

Termín školení:
05.12.2023
Začátek školení:
8.00 hod. (OOPP sebou)
Cena:
3 000,-Kč bez DPH
Registrovat
Termín školení:
04.01.2024
Začátek školení:
8.00 hod. (OOPP sebou)
Cena:
3 000,-Kč bez DPH
Registrovat


Pro konkrétní termíny volejte na telefonní číslo +420 777 652 092
Dokumenty ke stažení

CO JE OBSAHEM ŠKOLENÍ?

Teoretická část
 • Seznámení s právními a ostatními předpisy
 • Seznámení s legislativou dle Zákoníku práce 262/2006 Sb.,
 • Kontrola stroje a kontrola jejich dokumentů
 • Bezpečný provoz a způsob ovládání konkrétního stroje
 • Postupy při nouzových situacích a nehodách
 • Osobní ochranné pracovní prostředky
 • Písemný test
Praktická část školení
 • Otázky školitele před praktickou částí
 • Seznámení s konkrétním typem PZPP (MEPW)
 • Identifikace funkcí a štítků
 • Vizuální prohlídka a zkouška funkčnosti před použitím
 • Kontrola před jízdou
 • Nouzouvé prvky
 • Prohlídka trasy pohybu PZPP (MEPW)
 • Manévry a ovládání při pracovní činnosti
 • Parkování, přerušení a ukončení provozu PZPP
 • Praktická zkouška z ovládání stroje a ústní přezkoušení

PRO KOHO JE URČENO ŠKOLENÍ?

Pro operátory, servisní techniky, montážní pracovníky.

JAK DLOUHO TRVÁ ŠKOLENÍ?

Závisí to na požadavku typu plošiny, kterou budete obsluhovat, min 4-7 hodin.

JAKÝ DOKLAD OBDRŽÍTE?

Osnovu školení s prezenční listinou (v anglickém i českém jazyce) potvrzenou 3 člennou komisí, předseda komise revizní technikzdvihacích zařízení

Průkaz obsluhovatele PPZP (MEPW)


Průkaz ČR - strana 1

Průkaz ČR - strana 2


Kontaktní údaje
Kudy k nám do Starého Hradiště Mapa