CORE CONSTRUCTION - Školení bezpečnosti práce pro vstup na stavby a staveniště ve Velké Británii

Určeno pro osoby, které hodlají pracovat na stavbách ve Velké Británii. Účastník prochází 6 – ti hodinovým školením bezpečnosti práce na stavby CORE DAY CONSTRUCTION. Výstupem je platný certifikát CORE CONSTRUCTION DAY a plastová karta s identifikačními údaji.

Zkouška a následné vydání karty S.P.A (platnost 5 let) , poskytuje národní úroveň ochrany zdraví a bezpečnosti. Naše kurzy jsou navrženy tak, aby lidé a zaměstnanci rozuměli odpovědnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jako zaměstnanci, příležitostní pracovníci , OSVČ nebo dodavatelé.

CORE CONSTRUCTION - pokyny

  • Objednávejte se na přípravné školení písemnou zkoušku s předstihem min.1 týden.
  • Pro upřesnění termínu volejte: +420 777 652 092.
  • Pro registraci vyplňte webový formulář zde
  • Objednávky se uzavírají 2 dny před zkouškou a platba musí být uhrazena převodem na účet.
  • Veškeré podklady pro zkoušku jsou zpracovávány v zahraničí.
  • Minimálním počet účastníků je 5 osob. Školicí středisko si vyhrazuje právo zrušit zkoušku při nenaplnění počtem uchazečů.


BOZP Pardubice s.r.o., Staré Hradiště 503, 533 52 Staré Hradiště

image Naše společnost byla akreditována společností Safety Pass Alliance (S.P.A.) dne 7.1.2019 na provádění zkoušek z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a splnění základních požadavku pro vstup na stavby ve Velké Británii a Irsku


SPA - CORE CONTRUCTION (bezpečnost práce pro Anglii) Příprava CSCS

Termín školení:
02.05.2024
Začátek školení:
8.00 hod
Cena:
8 000,-Kč bez DPH
Registrovat


Pro konkrétní termíny volejte na telefonní číslo +420 777 652 092

Obsah školení dle Safety Pass Alliance (S.P.A)

Poskytnout ekvivalentní kurz QCF úrovně 1 pro zdraví a bezpečnost ve stavebním prostředí. Od října 2014 se kdokoli, kdo si přeje požádat o Zelenou karta CSCS Laborer , musí nejprve absolvovat 6 hod kurz Zdraví a bezpečnost úrovně 1 ve stavebním prostředí.

Tento kurz poskytujeme naše akreditované středisko BOZP Pardubice s.r.o. v České Republice.

MODUL 1 - Organizace pro bezpečnost

Umožní delegátům porozumět zákonným povinnostem zaměstnavatelů a zaměstnanců, úloze inspekčních orgánů, co činí zranitelným pracovníkem, identifikaci rizik a kontrolu.

MODUL 2 - Pracoviště

Tento modul obsahuje bezpečné místo práce, bezpečné chování na pracovišti , skryté služby a specifické nebezpečí, práce na výškách , azbest a uzavřené prostory a povolení k práci.

MODUL 3 - Nástroje, stroje a stroje

Umožňuje účastníkům porozumět rizikům, které představují např. ruční elektrická nářadí, pracovní a bezmotorové pracovní zařízení, a rizika spojená s různými formami energie. Navíc rizika spojená s používáním přepravy na pracovišti.

MODUL 4 - Zdraví

Rizika a kontroly látek nebezpečných pro zdraví společně s dalšími zdravotními riziky spojenými s činností na pracovišti, včetně muskuloskeletálních problémů, účinků hluku a stresu. Kandidáti budou navíc upozorněni na různá opatření, která mohou být přijata.

MODUL 5 - Postupy

Uchazečům bude prokázána potřeba a výhody postupů, včetně: významu místních havarijních postupů a opatření první pomoci.

MODUL 6 - Prostředí

Modul pokrývá současné a budoucí požadavky na životní prostředí, bezpečné skladování a značení, hierarchie řízení odpadu a havarijní plánování v případě problémů.

Po dokončení kurzu

Po úspěšném složení písemné zkoušky, která má 40 kontrolních otázek, obdrží delegát osvědčení S.P.A. (certifikát), který prokazuje, že prošel školením a zkouškou. Vydává se i plastová S.P.A karta s identifikačními údaji účastníka. Dokumenty jsou zpracovávány centrálním registrem v UK, je třeba počítat s obdžením karet do 14 dní poštou.

Pokud delegát požaduje Zelenou kartu Labourer (CSCS), pak se může obrátit na národní linku CSCS, aby si rezervoval svůj on-line test CSCS v některém školicím středisku v UK.

Certifikát SPA bude požadován jako důkaz, že delegát úspěšně ukončil výcvikový kurz


Kontaktní údaje
Kudy k nám do Starého Hradiště Mapa