Školení řidičů na vysokozdvižný vozík


Pro toto školení nabízíme on-line kurz v podobě E-LEARNINGU - Opakované školení obsluh VZV

Vysokozdvižný vozík - periodické školení

Termín školení:
11.04.2024
Začátek školení:
8.00 hod
Cena:
350,-Kč vč. DPH
Registrovat

Vysokozdvižný vozík - základní kurz

Termín školení:
11.04.2024
Začátek školení:
7.00 hod. (dostavte se 15 min předem, OOPP - bezpečnostní obuv s sebou)
Cena:
5 000,-Kč bez DPH
Registrovat


Pro konkrétní termíny volejte na telefonní číslo +420 777 652 092
Dokumenty ke stažení

Osnova žákladního školení obsluh manipulačních vozíků s vlastním pohonem

Teoretická část školení
 • Nauka o provozu manipulačních vozíků, povinnosti a odpovědnosti obsluhy manipulačních vozíků.
 • Pravidla provozu na pozemních komunikacích.
 • Bezpečnost práce při provozu manipulačních vozíků - všeobecně a rizika spojená s provozem manipulačních vozíků.
 • Nauka o konstrukci obsahuje rozdělení druhů vozíků, popis jednotlivých částí, jejich činnost a z toho vyplývající zásady pro obsluhu, kontrolu a údržbu.
 • Nehody; postup při nehodě, prioritní úkony, zranění osob, zásady první pomoci.
 • Bezpečnostní požadavky na provoz manipulačních vozíků.
 • Seznámení účastníků s platnou legislativou v oblasti motorových manipulačních vozíků
 • s důrazem na bezpečnost provozu
Praktická část školení
 • Denní kontrola a údržba
 • Manipulace s břemeny
 • Provoz a ukončení jízdy
Závěrečné přezkoušení
 • Ověření praktických dovedností v řízení a manipulaci
 • Ověření teoretických znalostí písemným testem /25 otázek/

Kontaktní údaje
Kudy k nám do Starého Hradiště Mapa