Školení strojníků

Momentálně nejsou vypsány žádné termíny školení.Pro konkrétní termíny volejte na telefonní číslo +420 777 652 092
Dokumenty ke stažení

Účastníkům bude vystaven strojnický průkaz, vč. dalších potřebných dokumentů.

Je-li obsluha stroje proškolena v základním kurzu k obsluze daného stroje, je oprávněna stroj obsluhovat. Toto oprávnění však neplatí stále. Zákon Zákoník práce č. 262/2006 Sb. vyžaduje, aby obsluha stroje byla v pravidelných intervalech přeškolována, k čemuž slouží opakovací kurz. Délku periody a konkrétní obsah školení si určuje zaměstnavatel. Doporučujeme min. 1 x za dva roky.

Periodické školení strojníků pro Vaše zaměstnance připravíme po dohodě kdykoli během roku v souladu se zákonem Zákoník práce č. 262/2006 Sb. v aktuálním znění.

Obsah školení
 • platná legislativa a její změny
 • konstrukce stavebních strojů
 • provoz a údržba
 • technologické a pracovní postupy
 • bezpečnost a ochrana zdraví při práci, poskytnutí první pomoci

Účastníkům bude vystaveno potvrzení o absolvování periodického přezkoušení.

Kategorie stavebních strojů
 • Dozery a traktory kolové nad 50k a pásové
 • Lopatová rypadla pásová, kolová, na automobilním podvozku
 • Speciální tahače stavebních mechanismů
 • Korečková rypadla a hlubidla
 • Drenážní frézy a rýhovače
 • Nakladače kolové a pásové nad 35k
 • Autogrejdry a grejdrelevátory
 • Skrejpry motorové a s pásovým tahačem
 • Truboukladčíky
 • Silniční válce
 • Kompresory s provozním tlakem nad 5 at a 300 m3/hod
 • Finišery
 • Elektrocentrály s výkonem 32 kW a vyšším
 • Vrtné soupravy pro skalní práce
 • Stroje pro zakládání

Kontaktní údaje
Kudy k nám