Školení strojníků


BOZP a zákonné požadavky při obsluze stavebního stroje. Obsluha stavebního stroje musí být osoba odborně způsobilá, to znamená, musí mít odborné předpoklady a musí splňovat požadavky pro výkon práce. Zaměstnavatel zajistí, aby odborná způsobilost obsluh stavebních strojů byla získána v souladu s požadavky ČSN ISO 7130 Stroje pro zemní práce – Výcvik obsluhy – Obsah a metody, která udává způsob výcviku řidičů vhodný pro zemní stroje. Dále obsluze zajistí seznámení s návodem výrobce konkrétního stroje, obsluhu zaučí a zacvičí v ovládání konkrétního stroje. Pokud není návod ke stroji je nutné zpracovat Místní bezpečnostní předpis ke stroji bezpečnostním technikem (OZO). Dále seznámit zaměstnance s touto směrnicí s podpisem zaměstnance na směrnici. Zákonné předpisy neuvádí povinnost být držitelem profesního průkazu. Jsou subjekty, které provádějí školení a vydávají doklady o jejich absolvování a různé „průkazy“. Tyto průkazy lze považovat za jedny z možných dokladů o odborné způsobilosti obsluhy strojů pro zemní práce. Při použití strojů za provozu na pozemních komunikacích je nutno, aby obsluha stroje byla držitelem řidičského průkazu dle zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů. (zdroj: SUIP)

Momentálně nejsou vypsány žádné termíny školení.

Kontaktujte nás zde: bozp@bozp-pardubice.cz nebo volejte na tel.: +420 777 652 092 p. Kolmanová

Účastníkům bude vystaven strojnický průkaz, vč. dalších potřebných dokumentů.

Je-li obsluha stroje proškolena v základním kurzu k obsluze daného stroje, je oprávněna stroj obsluhovat. Toto oprávnění však neplatí stále. Zákon Zákoník práce č. 262/2006 Sb. vyžaduje, aby obsluha stroje byla v pravidelných intervalech přeškolována, k čemuž slouží opakovací kurz. Délku periody a konkrétní obsah školení si určuje zaměstnavatel. Doporučujeme min. 1 x za dva roky.

Periodické školení strojníků pro Vaše zaměstnance připravíme po dohodě kdykoli během roku v souladu se zákonem Zákoník práce č. 262/2006 Sb. v aktuálním znění.

Obsah školení
 • platná legislativa a její změny
 • konstrukce stavebních strojů
 • provoz a údržba
 • technologické a pracovní postupy
 • bezpečnost a ochrana zdraví při práci, poskytnutí první pomoci

Účastníkům bude vystaveno potvrzení o absolvování periodického přezkoušení.

Kategorie stavebních strojů
 • Dozery a traktory kolové nad 50k a pásové
 • Lopatová rypadla pásová, kolová, na automobilním podvozku
 • Speciální tahače stavebních mechanismů
 • Korečková rypadla a hlubidla
 • Drenážní frézy a rýhovače
 • Nakladače kolové a pásové nad 35k
 • Autogrejdry a grejdrelevátory
 • Skrejpry motorové a s pásovým tahačem
 • Truboukladčíky
 • Silniční válce
 • Kompresory s provozním tlakem nad 5 at a 300 m3/hod
 • Finišery
 • Elektrocentrály s výkonem 32 kW a vyšším
 • Vrtné soupravy pro skalní práce
 • Stroje pro zakládání

Kontaktní údaje
Kudy k nám do Starého Hradiště Mapa